Видео - 7 април 2014 - Жоро

Видео към лекцията "CSS - правила за позициониране и изглед" от курса CSS стилизиране - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pwyMcWzGtNM