Подготовка за изпит с SASS - Иван Жеков - януари 2013

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса CSS стилизиране - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BcSQky4OU6c