Видео LESS - Дончо Минков - 10 април 2014

Видео към лекцията "Препроцесори за CSS" от курса CSS стилизиране - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BJNxadukhqM