Плейлист с всички видеа от курса

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/playlist?list=PLF4lVL1sPDSkkCHOq0pOI2wecYAlvoJbo