Плейлист с видеа от "JavaScript част 1 - 2013 г."

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/playlist?list=PLF4lVL1sPDSmWPCb_FwMQB5TjuRy1Em_N