Видео - 29 април 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Въведение в JavaScript" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/qLxS6H_RQsg