Видео - 28 април 2014 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qxqazH05qk0