Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "Използване на MongoDB с Mongoose ODM" от курса Април 2014 - End-to-End JavaScript Applications.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gj_V0Ilqwc4