Видео - 30 април 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Типове данни и променливи" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0JWoicrAcLg