Видео - октомври 2013 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Оператори и изрази" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=P45X_RS9V3U