Видео - 29 април 2014 - Павел Колев

Видео към лекцията "Типове данни и променливи" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/hGBc1Geveok