Видео - 29 април 2014 - Павел Колев

Видео към лекцията "Оператори и изрази" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/9ijbHR5LP0M