Видео - 29 април 2014 - Павел Колев

Видео към лекцията "Условни конструкции" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/h4Jk0p-ZF70