Видео - 7 май 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Масиви" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/D7dnSXRVHA8