Видео - 21 февруари 2013 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Въведение в JavaScript" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5sPqtoMwBEY