Видео - 8 май 2014 - Виктор Даков

Видео към лекцията "Цикли" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/Mw6eWjomJMg