Видео - 9 май 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Функции" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9z07g0mbIGo