Видео - 8 май 2014 - Павел Колев

Видео към лекцията "Използване на обекти" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/M_UHoJn0tm8