Видео - 8 май 2014 - Павел Колев

Видео към лекцията "Функции" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/YO43g675TPY