Видео - 14 май 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Символни низове" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/qlGevHkLZJs