Видео - Задача Joro The Naughty - Ивайло

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/kRx5dYUrm0g