Видео - Задача Listy - Дончо

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript основи - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Hu_IlByIRmg