Видео - 19.05.2014 - Маргарита Антонова

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса Бизнес умения за софтуерни инженери 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EzV9gMwCl6w&feature=youtu.be