Видео - 26.05.2014 - Маргарита Антонова

Видео към лекцията "Структура на софтуерните компании и ролята на софтуерните инженери в нея" от курса Бизнес умения за софтуерни инженери 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wGKTShUYbUg