Видео - 28 май 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Document Object Model" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/AOz_L4tktTE