Видео - 29 май 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "HTML5 Canvas библиотеки - KineticJS" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HOoDaubic3k