Видео - 02.06.2014 - Маргарита Антонова

Видео към лекцията "Бизнес план и бизнес модел" от курса Бизнес умения за софтуерни инженери 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PxgLfJscz_I&feature=youtu.be