Обяснения на задачите за изпит - Дончо Минков

Видео към лекцията "Представяне на курса "JavaScript UI & DOM"" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Yl7eGKWCwrQ