Видео - 5 юни 2014 г. Дончо Минков

Видео към лекцията "SVG" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3KxoFfn6rgk