Видео - 5 юни 2014 г. - Дончо Минков

Видео към лекцията "Raphael за работа с SVG" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0seQyE6mgl8