Видео кръгово движение - 5 юни 2014 г. - Дончо Минков

Видео към лекцията "Анимации с Canvas и SVG" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OB1-3CzL_94