Видео - 21 ноември 2013 г. - Дончо Минков

Видео към лекцията "Анимации с Canvas и SVG" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6qIxFa9vM0E