Видео - 6 юни 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Модел на събития в JavaScript" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/4XlB8bSDPmY