Видео - 11 юни 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Основи на jQuery" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hegSJ5GvlMY