Видео - 11 юни 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "jQuery добавки (plugins)" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=p8wfe9UgWsc