Видео - 12 юни 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Шаблони за HTML (Handlebars.js)" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RZeOP82rwWc