Видео - Календар Задача 1 (Vanilla JavaScript) - 12 юни 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C4ChFPeHwn4