Видео - 11 януари - Наков

Видео към лекцията "Матрици и многомерни масиви" от курса C# Част 2 - февруари 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=vS96ITnE5Os