Видео - 09.06.2014 - Маргарита Антонова - част 1

Видео към лекцията "Разработка на продукти и маркетинг микс" от курса Бизнес умения за софтуерни инженери 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YCHy2b3FcLg&list=PLF4lVL1sPDSnJDFFx_JEKGCAO12xBJrRa&index=5