Видео - 12 юни 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Основи на jQuery" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/6FUR_UDhabg