Видео - Календар Задача 1 (Vanilla JavaScript) - 13 юни 2014 - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/rXBldFExRzg