Видео - Tabs Задача 2 (jQuery) - 13 юни 2014 - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/MA87qzlYSos