Видео - Books Задача 3 (Handlebars.js) - 13 юни 2014 - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript UI & DOM.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/-ADplB4sA1g