Видео - 24.06.2014 - Маргарита Антонова

Видео към лекцията "Продажби и стратегия" от курса Бизнес умения за софтуерни инженери 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=P-AoVEUUM-U&feature=youtu.be