Видео - 28 юни 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Kendo UI - Част 1" от курса Telerik Kendo UI.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/fKiYbcjXLI0