Видео - 06.07.2014 - Маргарита Антонова

Видео към лекцията "Бизнес план" от курса Бизнес умения за софтуерни инженери 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rfam4-NfawI&feature=youtu.be