Видео - 15 януари 2013 - Ники

Видео към лекцията "Стартиране на собствен блог" от курса Споделяне на знания и работа в екип (януари 2013).
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=G9ZMJEundrI