Видео - 9 януари 2013 (вечерна група) - Жоро

Видео към лекцията "Масиви" от курса C# Част 2 - февруари 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=h672oJsLvvo