Видео - 5 август 2014

Видео към лекцията "Представяне на професията QA инженер" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7gR55Czfa6o