Видео - 15 януари 2013 - Ники

Видео към лекцията "Бройни системи" от курса C# Част 2 - февруари 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=D6PkkILak-s